Deň počatého dieťaťa 2018 – Krížová cesta na košickej kalvárii

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

9
marec
2018

Počas nedieľ pôstneho obdobia sa pod košickou kalváriou schádzajú stovky veriacich, aby rozjímali nad utrpením Krista – Božieho Syna – idú cestou, ktorú nazývajú krížová. Je dotvorená tak, aby pripomínala udalosti opísané v evanjeliách. Vrchol sa nazýva Kalvária. Každá nedeľa ponúka osobitý pohľad na utrpenie, ťažké životné okolnosti, hriechy a nespravodlivosti našej doby.

25.marec 2018 (Deň počatého dieťaťa) pripadá na Kvetnú nedeľu (posledná pôstna nedeľa). Preto aj téma nášho uvažovania a modlitby počas výstupu na košickú kalváriu bude utrpenie počatých, ešte nenarodených detí.

Modlitbový program začína pri prvej kaplnke na Festivalovom námestí o 14:30.

Po vystúpení na Kalváriu program pokračuje pôstnym zamyslením v kostole.

Comments are closed.