Dokumenty

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Dokumenty

4
marec
2018

Stanovisko KBS k výdaju hormonálnej antikoncepcie a „tabletky po“ v lekárňach

Stanovisko KBS k predaju a výdaju hormonálnej antikoncepcie

Pavol VI.: Humanae vitae (encyklika o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti)

Ján Pavol II.: Veritatis splendor (encyklika o niektorých otázkach morálneho učenia Cirkvi)

Ján Pavol II.: Evangelium vitae (encyklika o hodnote a nanarušiteľnosti ľudského života)

Ján Pavol II.: Familiaris consortio (apoštolská exhortácia o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete)

Ján Pavol II.: Mulieris dignitatem (apoštolský list o dôstojnosti a povolaní ženy)

Ján Pavol II.: Gratissimam sane (apoštolský list pri príležitosti roku rodiny 1994)

PÁPEŽSKÁ AKADÉMIA PRE ŽIVOT VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA NÚDZOVEJ ANTIKONCEPCIE

Stanovisko Subkomisie o „darcovstve“ pohlavných buniek

Medzinárodná teologická komisia: Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu

Kongregácia pre náuku viery: Dignitas personae (inštrukcia o niektorých otázkach bioetiky)

Vysvetlenie Kongregácie pre náuku viery ohľadom umelého potratu

Kongregácia pre náuku viery: Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami

Kongregácia pre náuku viery: Donum vitae (Inštrukcia o úcte k ľudskému životu)

MANŽELSTVO A HOMOSEXUÁLNE PARTNERSTVÁ vieroučná nóta kardinála Carla Caffarru, arcibiskupa Bologne

Pápežská rada pre rodinu: Vyhlásenie k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o rešpektovaní ľudských práv

Rozsudok európskeho súdneho dvora z 18. októbra 2011 o zákaze využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely

Konferencia biskupov Slovenska: Vyhlásenie k aktuálnej diskusii v otázke interrupcií (2003

Konferencia biskupov Slovenska: Zásadné pripomienky k národnému programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (2008)

Spoločné vyhlásenie k problému eutanázie

Comments are closed.