13
september
2022

Milí priatelia, sympatizanti a podporovatelia kultúry života v Košiciach,

sväté omše za život sa v Košiciach slávia od septembra 2014. Za osem rokov sme zažili viac ako 80 slávení, ponúkli duchovnú podporu tisíckam účastníkov v rôznych životných rozpoloženiach, privítali sme v našom spoločenstve množstvo hostí – rečníkov. Začínali sme v Uršulínskom kostole na Mäsiarskej ulici. V roku 2018 sme sa presunuli do Jezuitského kostola na Komenského ulici. Dnes, po štyroch a pol roku opäť vraciame do Uršulínskeho kostola. Prvú sv. omšu za život na tomto staro-novom mieste budeme sláviť 29. septembra 2022.

Chceme sa týmto poďakovať komunite sestier uršulínok i bratov jezuitov za doterajšiu ústretovosť, prijatie i pomoc. Spolupráca je o to vzácnejšia, že naše slávenia sú spojené aj s dodatočným stretnutím a pohostením pre účastníkov v priľahlých priestoroch kostola.

Comments are closed.