pri-lifer Mons. Tkáč

Lúčime sa s veľkým pro-liferom

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy, Svedectvá

24
máj
2023

Košické pro-life spoločenstvo Deti sv. Alžbety – Aliancia za život, o. z. sa zrodilo na konci roka 2009. Od samého začiatku sme sa tešili podpore o. arcibiskupa Alojza Tkáča. Bol odvážnym obrancom ľudského života od počatia.

Keď sme na 25. marca 2010 plánovali bohatší program k Dňu počatého dieťaťa, oslovili sme ho, aby predsedal sv. omši za život v Seminárnom kostole. Pozvanie prijal a fakticky založil tradíciu každoročných sv. omší za život  v marci a na začiatku novembra.

Z prvej sv. omše za život sa nám zachovala síce nekvalitná, no zrozumiteľná nahrávka jeho kázne.

Aj v ďalších rokoch, už ako emeritný arcibiskup, ochotne prichádzal na naše pro-life slávenia.

Ďakujeme za jeho slovo povzbudenia. Vďaka za svedectvo, že pravde treba zostať verný do konca. Vrátane tej o hodnote ľudského života.  

Našu vďačnosť sme mu nezabúdali vyjadrovať už počas života. 25. marca 2014 sme ho ocenili plaketou za prínos pre rozvoj hnutia za život.    

Comments are closed.