Naprieč Slovenskom sme žiadali ochranu nenarodených detí

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

21
júl
2020

V dňoch 1. – 13. júla sa uskutočnil ďalší ročník akcie Na bicykli za život. Na cestu sme sa vydali napriek sťaženým podmienkam (epidemiologické opatrenia). Po troch rokoch sme znova zamerali pozornosť na centrá umelého oplodnenia. Chceli sme tak podporiť projekt 9 mesiacov za život, ktorý v roku 2020 prvýkrát sústredil pozornosť na tieto miesta neetickej manipulácie s ľudskými bytosťami.

V miernom júlovom počasí sme prešli necelých tisíc kilometrov. Na trase sa vystriedalo približne 30 cyklistov. Plánované zastávky s modlitbovým zhromaždením sa konali v 19 mestách.

Najkrajšie chvíle sme zažili v Trnave, kde sme namiesto apelu pred potratovým centrom vykonali POCHOD VĎAKY za ukončenie potratovej praxe v jednom z miestnych zdravotníckych zariadení.

Naša akcia by bola významne uľahčená vďaka mnohým nezištným a štedrým podporovateľom, ktorí nám na trase zabezpečovali ubytovanie, stravu a rôzne osvieženia…

1. júl 2020 – „Štartovacia čiara“ našej cyklopúte na prešovskom námesti.
Pred košickým centrom umelého oplodnenia.
Chvíle oddychu v nespočetných zákutiach členitého Slovenska.
Stojíme pri cestách smrti, aby sme pripomínali posvätnosť každého dieťaťa.
Tichá prítomnosť, ktorá vyrušuje svedomia…
V Trnave bolo za čo ďakovať…
Pochod vďaky sme v Trnave vykonali napriek trvalému dažďu. Zakončili sme ho pri soche sv. Jána Pavla II.

Comments are closed.