Prvá fáza: vyhlásenie súťaže

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

14
júl
2010

Jednou z ciest ako možno vyzdvihnúť dôstojnosť každého počatého dieťaťa je umiestnenie Pamätníka nenarodeným deťom na verejnom priestranstve (park, námestie, cintorín a pod.). Pamätník nenarodeným deťom môže slúžiť ako miesto stíšenia a modlitby.

Sprítomňuje totiž obete potratov a môže byť pre okoloidúcich príležitosťou na zamyslenie, prípadne môže viesť tých, ktorí sa podieľali na potrate, k ľútosti, odproseniu a zmiereniu s Bohom i s dieťaťom. Pamätník má aj formačný a výchovný význam: poukazuje na dôležitosť a vznešenosť rodičovstva a rodiny, ktorá má byť svätyňou života.

Pamätníky nenarodeným deťom stoja už v mnohých krajinách sveta a nechýbajú ani na Slovensku.

Žiaľ, v Košiciach zatiaľ takýto pamätník chýba. A pritom práve v Košickom kraji sa vykoná najviac potratov na Slovensku! Preto si naše spoločenstvo Deti svätej Alžbety stanovilo ako jednu z úloh iniciovať umiestnenie Pamätníka nenarodeným v našom meste, v Košiciach. V súčasnosti prebieha výber ideového stvárnenia pamätníka a približný návrh rozpočtu. Podoba pamätníka sa následne spolu so žiadosťou predloží kompetentným autoritám mesta na posúdenie a schválenie.

Paralelne s prípravnými prácami prebieha zhromažďovanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu. Vďaka štedrým darom sponzorov a dobrodincov sme do dnešného dňa získali viac ako 3500 €.

V mene nenarodených detí prosíme o pomoc aj Vás a skrze Vás i Vašich známych, ktorí chcú podporiť a chrániť kultúru života. Svoj dar môžete poslať prevodom na číslo účtu: 11839258/5200 (do správy pre príjemcu treba vpísať: PAMATNÍK), alebo odovzdať osobne v našej kancelárii na Alžbetinej 14.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *