Sv. Neviniatka apelujú na našu angažovanosť

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

21
december
2021

Koncoročná sv. omša za život v Košiciach sa viazala na sviatok Neviniatok. Tie boli zničené Herodesom, ktorý sa zo zištných dôvodov rozhodol celoplošne zaútočiť na bezbranné deti. Opis krutostí v Betleheme je predobrazom potratovej kultúry našich čias. Zmenili sa len osoby a metódy.

Príznačný je názov sviatku: Neviniatka. Toto slovo sa odvodzuje od nevinnosti. Práve nevinnosť detí zvýrazňuje hrôzu útoku na ne a apeluje na našu angažovanosť. Preto v tento deň chceme osobitnú pozornosť venovať dobrovoľníkom v hnutí za život.

Program začal o 16:00 pásmom svedectiev košických dobrovoľníkov: pani Zuzana Kočišová a pani Valéria Šoltýsová.

SVEDECTVÁ PRO-LIFE DOBROVOĽNÍKOV

SVEDECTVÁ PRO-LIFE DOBROVOĽNÍKOV

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Utorok 28. decembra 2021

O 16:30 nasledovala sv. omša, ktorú celebroval o. Henrich Grejták, univerzitný kaplán a jeden z košických pro-life dobrovoľníkov.

SVÄTÁ OMŠA ZA ŽIVOT + POŽEHNANIE DOBROVOĽNÍKOV

SVÄTÁ OMŠA ZA ŽIVOT + POŽEHNANIE DOBROVOĽNÍKOV

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Utorok 28. decembra 2021

Comments are closed.