Zdravotne znevýhodnení – my potrebujeme ich, oni potrebujú nás.

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

17
máj
2022

Ľudská dôstojnosť vysoko prevyšuje parametre telesných síl, inteligencie alebo spoločenského prospechu. Hodnota ľudského života sa neodvíja ani od úrovne zdravotného stavu. Aj to robí človeka výnimočným a odlišným od ostatného stvorenstva.
V kruhu zdravotne znevýhodnených, ich príbuzných a opatrovníkov sme spoločne strávili modlitbový večer 26. mája 2022. Bolo to pri svätej omši za život o 16:30 v Jezuitskom kostole v Košiciach, na Komenského ul. 14. Viedol ju o. Dušan Škurla.


Ak chceme venovať osobitnú pozornosť zdravotne znevýhodneným, nerobíme to preto, aby sme ich neprimerane preferovali. Chceme skôr rozjímať nad bezpodmienečnou hodnotou človeka uprostred „skartovacej“ kultúry. Kontakt zdravých a zdravotne znevýhodnených je vzájomne potrebný. Slabí potrebujú silných a silní potrebujú slabých. Tak sa obrusuje naša ľudskosť. Napokon, keď sa stretnú ľudia z iných svetov, často sa ukáže čosi prekvapivé: že zdanlivo slabí sú v niečom mimoriadne silní; že zdraví sa môžu veľa učiť a čerpať od hendikepovaných; že nik nie je vo všetkom dobrý a podobne nikto nie je vo všetkom neschopný. Prekvapenie môže byť ešte väčšie, ak sa slabý človek otvorí Božej moci…

„Keď na Vás zostúpi Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami.“ (Sk 1, 8)

Comments are closed.