27. NOVEMBER 2010: VIGÍLIA ZA KAŽDÝ POČATÝ ĽUDSKÝ ŽIVOT AJ V KOŠICIACH

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

6
január
2011

K výzve Benedikta XVI., aby sa v predvečer adventu konali modlitby za novú úctu k počatému životu, sa pridala aj košická arcidiecéza. 27. novembra 2010 večer sa košickej miestnej cirkvi konali modlitby v približne 120-tich farnostiach.

 

Otec arcibiskup Bernard predsedal vigílii v Seminárnom kostole so začiatkom o 17:30. Po úvodnej bohoslužbe slova nasledovala adorácia, spojená s modlitbou radostného ruženca, vzývaním Panny Márie o pomoc pri budovaní kultúry života a napokon vešperami prvej adventnej nedele.

Na vigílii bol prítomný aj otec biskup Stanislav, približne 10 kňazov a 300 veriacich.

Comments are closed.