Aktualizovaný text duchovnej adopcie počatého dieťaťa

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

16
november
2018

  Po jedenástich rokoch (2007) bol upravený text každodennej modlitby duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Podarilo sa tak dosiahnuť väčšiu presnosť vyjadrení, aby slová modlitby plnšie zodpovedali biblickým výpovediam, pravde o človeku, súčasným vyjadrovacím zvyklostiam i liturgickým pravidlám:

Starý text: 

Pane Ježišu, pod ochranou tvojej Matky Márie, ktorá ťa porodila s láskou a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o teba po narodení, prosím ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil ty sám. Amen.

 

Nový text: 

Dobrý Bože, na orodovanie Panny Márie, ktorá Ježiša s láskou prijala a porodila i spravodlivého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa oň staral už pred narodením, prosím ťa za svoje duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu daroval. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Cirkevné schválenie novému textu udelil: Mons. Bernard Bober, v Košiciach, 2. 7. 2018, pod číslom: 850/18.

 

Viac o duchovnej adopcii počatého dieťaťa uvádzame TU.

Comments are closed.