Správy

Pro-life billboardova kampaň v Košiciach

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

3
apríl
2011

Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa prebiehala v našom meste regionálna billboardova kampaň. Vizuál bol v dvoch verziách s textami: Láska nie je sebecká a Pravá láska sa nezbavuje zodpovednosti. Vďaka ústretovosti reklamných agentúr bolo možné umiestniť 30 tapiet na reklamné …

Read More

SVIATOK ZVESTOVANIA PÁNA– DEŇ POČATÉHO ŽIVOTA

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

16
marec
2011

25. marca 2011 si opäť pripomenieme Deň úcty k počatému životu. Pri tejto príležitosti sa budeme aj v našej farnosti osobitne modliť za záchranu počatých detí a za nastolenie kultúry života. Program začne svätou omšou za život v Seminárnom kostole …

Read More