Tzv. „reprodukčné práva“ vs. právo na život pre všetkých

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

22
október
2021

V stredu, 20. októbra 2021 sme skupina asi tridsiatich ľudí zavítali na košické zhromaždenie za reprodukčné práva s názvom „Nebudeme ticho.“ Zhromaždenie sa konalo pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici. Zaujali sme pozície približne 20 – 30 metrov od zhromaždenia. V rukách sme držali väčšie alebo menšie bannery s jednoduchými odkazmi o úcte k životu. Stáli sme mlčky, niektorí sa modlili. Prišiel aj slušný počet policajtov, ale nemali dôvod zasahovať.

Zhromaždenie trvalo od 17:30 do19:00. Odhadom sa ich postupne zišlo do 300 ľudí. Najprv zazneli príhovory a potom sa zhromaždenie pohlo k severnému koncu Hlavnej ulice a vrátilo sa späť k Dolnej bráne. Z pódia zaznelo viacero príhovorov. Rečníci boli celkom mladí, podobne aj účastníci zhromaždenia. Okrem námietok voči predkladanej novele zákona zaznel aj menoslov požiadaviek progresivistickej sexuálnej etiky – sexuálna výchova, antikoncepcia zadarmo, potratová tabletka, práva LGBTI a iné. V príhovoroch bola zmienka o smutnom smerovaní Poľska a ťažkostiach poľských žien, o možnostiach právneho postupu, ak Záborskej novela prejde aj v druhom čítaní. Rečníci nás zopárkrát hanlivo titulovali.

Účastníci boli naskrz mladí ľudia, poväčšine stredoškoláci. Vytvárali partie, bolo vidno, že sa dlho poznajú. Oblečením a vyjadrovaním mnohí pripomínali členov mládežníckych mestských subkultúr s problémovým rodinným zázemím.

Po skončení oficiálneho programu sa viacerí s nami pustili do „debaty“. Napriek všetkej snahe sa rozhovor nedal rozvíjať. Ich ochota počúvať bola veľmi nízka a vyjadrovanie tak presýtené vulgarizmami, že človek musel hodnú chvíľu mlčať, kým našiel vhodné slovo na dialóg. Nebolo vidieť opitých, ale viacerí sa zdali byť pod vplyvom omamných látok.

V tejto súvislosti tragikomicky znelo vyjadrenie rečníka na pódiu, keď sa odvolával na výskumy, ktoré zistili, že pro-choice postoje sú skôr typické pre vzdelanejších ľudí, kým pro-life postoje sú skôr vlastné menej vzdelaným ľuďom. Včerajšia skúsenosť svedčí o inom.

Bolo bolestné opakovane počúvať vyjadrenia tých mladučkých ľudí, ktorí v rôznych obmenách medzi rečou povedali, že sa im nechce žiť, že ich matky ich mohli radšej potratiť. Na sebe samých odhalili, aké ovocie prináša sloboda, ktorú vyznávajú. Progresivisticky chápaná sloboda zdanlivo dáva človeku krídla, v skutočnosti ho zvnútra zožiera. Chceli sme sa priblížiť k tomuto zhromaždeniu, aby sme účastníkom ponúkli iný pohľad na problematiku. Sme presvedčení, že v každom človeku je hlad po pravde. A pravdy o úcte k ľudskému životu patria medzi tie najkrajšie a najpríťažlivejšie. Bola by škoda, keby zostali nevypovedané a utajené pred našimi mladými. Možno raz budú za to vďační.

Comments are closed.