V stopách Hippokrata

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

17
september
2021

Po letnej prestávke sme sa opäť zišli v jezuitskom kostole v Košiciach, aby sme si priblížili odtiene kultúry života i smrti. 30. septembra 2021 bol program zameraný osobitne na zdravotníkov vo všetkých stupňoch, vrátane študentov. O hodnote a dôležitosti zdravotníkov sa presvedčil každý, kto čo i len nakrátko ochorel. Sú darom, lebo prinášajú svetlo do bezmocnosti, akú často nastoľuje choroba a staroba. Ich správna formácia je v záujme celej spoločnosti.

O 16:00 ponúkla svedectvo košická pediatrička MUDr. Pavla Tanečková.

SVEDECTVO LEKÁRA

SVEDECTVO LEKÁRA

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Štvrtok 30. septembra 2021

O 16:30 pokračovala sv. omša, pri ktorej sa prihovoril o. Ján Marton, nemocničný duchovný východného obradu.

SVÄTÁ OMŠA ZA ŽIVOT +požehnanie Zdravotníkov

SVÄTÁ OMŠA ZA ŽIVOT +požehnanie Zdravotníkov

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Štvrtok 30. septembra 2021

Polovičný lekár nablízku je lepší než úplný, ale neprítomný lekár. (príslovie)

Comments are closed.